júl 1, 2019

Dotácia na nákup nabíjacej stanice pre elektromobily

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1. 7. 2019 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Cieľom je podpora […]
Slovakia