júl 1, 2019

Dotácia na nákup a inštaláciu nabíjacej stanice v skratke

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné predkladať od 1. júla do 1. októbra 2019. Oprávnenými žiadateľmi sú obce, mestá a vyššie územné celky. Minimálna výška poskytnutej […]
Slovakia