máj 10, 2019

Akčný plán rozvoja elektromobility v SR

Vládou schválený “Akčný plán rozvoja elektromobility v SR” z dňa 13.3.2019 predpokladá sumu 5 miliónov eur na nákup elektromobilov. Z toho 1 milión eur na výstavbu […]
Slovakia